Integritetspolicy

Skylt-Reklams Integritetspolicy

På Skylt-Reklam respekterar och värnar vi om Din personliga integritet och att de personuppgifter som vi har om Dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen GDPR som införs 25 maj 2018.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder Din personliga information samt varför. Den beskriver också Dina rättigheter och hur Du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor samt begära ut Dina personuppgifter eller radera dem.

Du kan skriftligen kontakta oss och få svar inom en månad:

Skylt-Reklam i Sydost AB.  Att: Lars Fagerström, Wismarsvägen 2, 393 54 KALMAR.

Inom vårt företag samlar vi endast in, lagrar och/eller använder Dina personuppgifter för bestämda ändamål och de bevaras inte längre än nödvändigt. När de ej behövs längre raderas de. Uppgifter kan dock i vissa fall behöva sparas t.ex. för kundpärmar för kommande liknande jobb samt bokföringsändamål. Vi samlar in Dina kontaktuppgifter genom telefon, möte på vårt företag eller mejl.

Vi behandlar data för att identifiera Dig som kund, för att hantera och leverera beställda varor eller tjänster i enlighet med Er överenskommelse med oss.

Vi har ett register med namn, kundnummer, adress, telefonnummer och mejl i vissa fall, som lagras för att kunna ha kontakt med Er om utförande av tjänster samt fakturering. Det förvaras både analogt och/eller digitalt hos oss.

Vi ser att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders integritet.  Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter till samarbetspartners, t.ex. för att utföra de uppgifter berörd person har begärt.

Vi skyddar Dina uppgifter genom tekniska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet. Larm och galler i lokalen.